Skupinové cvičenia pre deti

Skupinové cvičenia pre deti
v malých skupinách 5 - 7 detí

-

 

Tieto cvičenia, vedené skúsenou detskou fyzioterapeutkou, sú určené pre deti, ktoré ešte nezačali štvornožkovať, ale v polohe na brušku si už dokážu samé udržať hlavičku. Cvičenia sú zamerané na zlepšenie koordinácie dieťatka, symetrické držania a ovládania tela v priestore. Cvičí sa na podložke, fitloptách a s inými pomôckami. Hodina je zostavená tak, aby pomohla psychomotorickému vývoju dieťatka, ktorý je kľúčový pre správne držanie tela do budúcna.

 

Fyzioterapeutka: Zuzka
Dĺžka cvičenia: 45 - 50 minút

-

 

Toto cvičenie je určené pre deti, ktoré sa plazia, stavajú sa na štyri, začínajú štvornožkovať alebo už štvronožkujú. Naša fyzioterapeutka Zuzka vedie tieto cvičenia hravou formou, aby deti boli zaujaté, udržali pozornosť a boli ochotné spolupracovať. Využíva pri tom riekanky, pesničky a rôzne pomôcky, ktorými je vybavená naša telocvičňa. Deti si posilnia svaly trupu a končatín, čím napomáhajú správnemu držaniu tela a ďalšiemu rozvoju. Rodičia sa môžu naučiť ako hravou formou viesť dieťatko k správnym pohybovým vzorcom.

 

Fyzioterapeutka: Zuzka
Dĺžka cvičenia: 45 - 50 minút

-

 

Táto veselá hodina je zostavená z rozmanitých cvičení a aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšenie hrubej a jemnej motoriky dieťatka. Týchto 45 minút naplno využijeme pomôcky (fitlopty, balančné podložky, tunel...), ktoré pomôžu deťom v rozvoji, ale aj v udržaní pozornosti. Detičky si užívajú spoločnosť rovesníkov v približne rovnakom veku od 1,5 do 2,5 roka a pritom si pod dohľadom skúsenej detskej fyzioterapeutky zacvičia. Hodina je sprevádzaná príjemnou hudbou, detskými pesničkami a riekankami. Je to aj výborný spôsob ako dieťatko, ktoré nechodí do škôlky, uviesť do kolektívu detí. 

 

Fyzioterapeutka: Zuzka
Dĺžka cvičenia: 45 - 50 minút

-

 

Pre väčšie detičky máme nachystanú hodinu sprevádzanú príjemnou hudbou, detskými pesničkami a riekankami. Je to aj výborný spôsob ako dieťatko, ktoré už možno chodí do škôlky upevniť v kolektíve detí. Hodina je zostavená z rozmanitých cvičení a aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšenie hrubej a jemnej motoriky dieťatka. Týchto 45 minút naplno využijeme pomôcky (fitlopty, balančné podložky, tunel...), ktoré pomôžu deťom v rozvoji, ale aj v udržaní pozornosti.

Maminy a tatinovia, ktorí prídete s detičkami na Fyzio pre deti, tak sa prosím tiež pohodlne oblečte, lebo budete robiť vašemu dieťatku asistenta :). Vaša aktívna účasť je pri týchto drobcoch kľúčová pre plynulý chod hodiny.

 

Fyzioterapeutka: Zuzka
Dĺžka cvičenia: 45 - 50 minút 

-

 

Cvičenie pre školákov alebo lepšie povedané už rehablitácia pre deti v školskom veku sa zameriava na najčastejšie problémy, ktoré začnú vznikať sedením v lavici. Typické zlé držanie tela a teda ochabnuté lopatkové svaly, preťažené trapézové svaly, skoliózy, ploché nohy či iné deforminy už pripomínajú dospeláka. V detskom veku (pred uzatvorením rastovej chrupavky) sa dá s týmito problémami zápasiť jednoducho. Pod dozorom fyzioterapeutky (bez rodičov) sa vaše dieťa naučí správne sediť, stáť, ležať...

 

Fyzioterapeutka: Zuzka
Dĺžka cvičenia: 45 - 50 minút

-

 

V období puberty, keď dieťa poslúcha každého iného len nie rodiča, ponúkáme cvičenie pod dohľadom fyzioterapeutky (bez rodičov). Cvičenie sa zameriava na najčastejšie problémy deti ako odstávajúce lopatky, ploché nohy či skoliózy. Napr. pri skolózach je to posledná možnosť si zlepšiť kryvku skoliózy (z dôvodu uzatvorenia rastovej chrupavky).  V dospelom veku je možné tento stav len udžiavať.

 

Fyzioterapeuka: Zuzka
Dĺžka cvičenia: 45 - 50 minút

Prihlásenie