BEÁTKA

Pilates cvičeniu sa venujem od r. 2010, v roku 2011 som absolvovala školenia Inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa. Vedeniu hodín pilates cvičenia sa venujem popri svojom zamestnaní, toho času sa venujem trom skupinám a jednému individuálnemu tréningu. Od absolvovania základného kurzu som absolvovala rôzne odborné praktické semináre týkajúce sa anatómie a fyziológie ako aj školení a kurzov zameraných na pilates cvičenie na podložke a reformeri 

-Pilates Mat Level 2-3 
-Pilates reformer Level 1 
-Pilates podložka s pomôckami  
-Pilates a bolesti chrbtice
-Anatómia v pohybe a posturálna analýza
-Pilates s pomôckami: flowing tone, thera band, pilates kruh a fitlopta

Som presvedčená, že aj pre Vás je pilates cvičenie to pravé :)