Individuálna fyzioterapia deti (záloha sa platí predom)

Ako fungujeme pri tejto terapii: Klient sa prihlási cez rezervačný systém nižšie. Termín máte rezervovaní 5 pracovných dní. Za tento čas je nutné uhradiť zálohu 5€ na číslo účtu SK54 1100 0000 0029 1090 1341. Až, keď dostaneme financie Vám zašleme email o priatí platby, a tým je termín potvrdení. 

Storno termínu: Pri odhlásení do 24 hodín, Vám záloha neprepadne a je môžete sa prihlásiť na iný termín, alebo Vám zálohu zašleme späť. Ak sa odhlásite po 24 hodinovom limite, táto čiastka prepadá v prospech štúdia a bude použitá na zaplatenie nákladov zabezpečenia miestnosti a fyzioterapeuta. Je možné nájsť za seba náhradu, no je nutné vždy štúdio oboznámiť dopredu. Ak sa stane Nám, že Vás budeme musieť zrušiť do 24 hodín - pri nasledujúcej terapii dostanete 5€ zľavu.