Prihlasovanie na kurzy máj -jún 2022

- z každej hodiny sa dá odhlásiť do 24h. pred začatím lekcie
- kredit vám vrátime na online účet Rebelly a vy si môžete vymeškané hodiny nahradiť do 6 mesiacov
- online kredit nevraciameDetské skupinovkySkupinovky pre dospelých