Prihlasovanie na ZIMA 2022-2023

- na kurz sa môžete prihlásiť zatiaľ tu nižšie 
- v otvorenom kurze bude možné si nahradiť 5 riadne odhlásených hodín
+ z toho 2 hodiny si môžete preniesť do ďaľšieho kurzu
- odhlásiť hodinu si môžete do 23:00 predchádzajúceho dňa
- náhradnú hodinu si viete vybrať do 6 mesiacov od odhláseniaDetské skupinovkySkupinovky pre dospelých