Prihlasovanie na kurzy január-február 2022

Z každej hodiny ( ak sa nejedná o uzavretý kurz ) sa dá odhlásiť 24h. pred začatím lekcie. Kredit ( vám vrátime na online účet rezervačného systému a vy si môžete vymeškané hodiny nahradiť do 6 mesiacov. Online kredit nevraciame.