Prenájom našich priestorov si môžete dohodnúť na studio.rebella@gmail.com

Cena prenájmu sály je 12 Eur / 1 hodina ( + 15 minút pred a 15 minút po na pripravenie a upratanie priestorov )