Rezervovať individuálnu fyzioterapiu a masáže 

Rezervovať skupinové cvičenia a workshopy nižšie v rozvrhu