Zuzka Kovačiková

Vyštudovaná fyzioterapeutka a certifikovaná inštruktorka rôznych štýlov jogy.

V detstve som sa venovala vrcholovo športovej gymnastike pod vedením trénerky a gymnastickej legendy M. Néhmethovej. Strednú školu som vyštudovala na zdravotníckej škole, odbor asistent výživy. Po stredoškolskom štúdiu som študovala na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, odbor fyzioterapia. Tento odbor som ukončila magistérskym titulom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Joge sa venujem od roku 2009 a od prvého momentu zmenila smerovanie môjho života a verím, že zmení život aj mnohým ďalším ľuďom. Som certifikovaná inštruktorka ashtanga jogy a jogy zameranej na zdravotné aspekty jogy a praktikant Spiraldynamik® International, Spiraldynamik® Intermediate Specific - Yoga. Neustále nadobúdam nové informácie a skúsenosti, účasťou na rôznych kurzoch, workshopoch, seminároch doma aj v zahraničí. Okrem jogy - sa zaujíma o alternatívny spôsob života, rada pracuje s ľuďmi každej vekovej kategórie, mám rada prírodu, zvieratá, cestovanie. V súčastnosti vediem hodiny terapeutickej a špirálovej jogy pre dospelých a kurzy jogy pre deti.

  Teším sa na vás. Namaste a docvičenia